Czujniki Gazex. Montując je, warto pamiętać o pewnych zasadach

Instalacja gazowa w domu lub firmie jest dużym udogodnieniem. Pozwala – na przykład – na montaż ogrzewania gazowego. Dużo tańszego w eksploatacji, niż inne. Warto jednak pamiętać, że ulatniający się gaz może być śmiertelnym zagrożeniem. Ze sprawnej instalacji oczywiście nie ma prawa się ulatniać, jednak przecież zawsze może dojść do jakiejś awarii lub rozszczelnienia. Szczególnie starsze instalacje – nie przeglądane regularnie – mogą ulegać takim usterkom.

Detektor gazu. Warto go założyć

Aby w porę zostać ostrzeżonym przed ulatniającym się gazem, warto przy instalacji zamontować czujniki Gazex lub choćby jeden profesjonalny detektor gazu Gazex (zobacz ten). Źle zamontowany nie musi jednak wykryć niebezpieczeństwa. Trzeba pamiętać o tym, by montować go w miarę blisko potencjalnego źródła ulatniającego się gazu. Nie tylko to jednak jest istotne. Równie ważne jest coś jeszcze, a mianowicie taki montaż detektora, by gaz mógł znaleźć się w okolicach urządzenia. Niestety błędne zamontowanie czujnika może spowodować, że ulatniający się gaz do niego nie dotrze.

Gazy cięższe od powietrza

Przy gazach cięższych od powietrza, detektorów nie wolno montować nad jakimikolwiek wnękami w podłożu. Cięższy od powietrza gaz bowiem właśnie tam się będzie gromadził. Przykładem jest tu choćby kanał samochodowy w warsztacie, piwnica, niżej położone pomieszczenia. Detektory zamontowane zbyt wysoko, z pewnością nie wykryją dużego stężenia gazu, bowiem będzie on dużo niżej.

Ściany i inne przeszkody

W szczególności przy gazach lżejszych od powietrza nie wolno montować detektorów tak, by od potencjalnego źródła gazu oddzielała je jakakolwiek ściana lub jej część. Tu zasada jest prosta – przeszkoda nie powinna mieć więcej niż 30 cm wysokości. Jeśli jest większa, detektor należy zamontować w innym, lepszym miejscu.