Czym jest karta kryptograficzna?

Karta kryptograficzna jest urządzeniem, którego zadaniem jest logiczne oraz fizyczne zabezpieczenie kluczy prywatnych właściciela.

Na czym dokładnie będzie polegało fizyczne zabezpieczenie?

Fizyczne zabezpieczenie przez kartę kryptograficzną będzie polegało na takim skonstruowaniu urządzenia przez producenta, by nie było żadnej możliwości zaingerowania w jego wnętrze bez zniszczenia wszystkich danych poufnych, które są przechowywane w jego wnętrzu.

Jakie czynniki będą składały się na zabezpieczenie logiczne karty kryptograficznej?

Klucze kryptograficzne muszą być przede wszystkim generowane wewnątrz karty. Ponadto nie może być możliwości na eksport kluczy prywatnych na zewnątrz karty. Warto również mieć świadomość, że operacje szyfrowania i podpisywania danych będzie odbywała się wewnątrz karty kryptograficznej. Z kolei wykorzystanie karty musi być zabezpieczone systemem haseł.

Czy poziom szyfrowania oferowany przez karty kryptograficzne jest odpowiedni?

Należy zdawać sobie sprawę, że dla zdecydowanej większości zastosowań poziom bezpieczeństwa będzie wystarczający. Ponadto należy zaznaczyć, że dzięki sprzętowej ochronie klucza kryptosystem, który trzeba rozumieć jako całość (procedury użycia, sprzęt, oprogramowanie czy szyfry) jest zdecydowanie bardziej bezpieczny w porównaniu do bazującego tylko i wyłącznie na rozwiązaniach programowych. Rekomendowane jest zdecydowanie się na kartę kryptograficzną renomowanych producentów.

Comments are closed.